Arca Capital a Regal Burger – Problém na trhu so slovenskými dlhopismi?

V posledných dňoch a týždňoch sa hovorí o finančných problémoch slovenskej finančnej skupiny Arca Capital. Majú problém so splatením jednej emisie zmeniek a niektorých bankových úverov. Táto situácia je pravdepodobne logickým vyústením spôsobu podnikania takýchto firiem a fungovania trhu ako takého. Pri správe investícií mojich klientov sa snažím investovať bezpečnejšie a výhodnejšie.

Arca Capital je finančná skupina, kde je väčšinový spoluvlastník Rastislav Velič. Ďalším spoluzakladateľom bol známy Pavol Krúpa, ktorý ale vo vedení firmy už nefiguruje. Arca Capital je firma známa svojimi “nájazdníckymi praktikami” pri investičnom vstupe do oslabených firiem.

Počas korona krízy sa dostala do finančných problémov. Rastislav Velič poslal investorom list, v ktorom situáciu opísal a snažil sa ich upokojiť. List je adresovaný investorom do 3-mesačných zmeniek firmy s ročným výnosom 8%. Dôvodom na nesplatenie zmeniek je podľa Arca Capital utlmenie hospodárskej aktivity v Česku a na Slovensku a zhoršený prístup k bankovému financovaniu.

Pozorný čitateľ by sa mohol opýtať, či štyri mesiace utlmenej ekonomickej aktivity je dôvod na nesplatenie 25-30 miliónov eur v zmenkách, keď firma disponuje aktívami v hodnote vyše 2 miliárd eur. Taktiež by sa mohol spýtať, či zhoršenie bankového financovania znamená, že Arca chcela zmenky vyplatiť z bankového úveru.

Ja osobne nerozumiem typu podnikania, kedy sa jeden dlh spláca iným, novým dlhom. Arca nie je jediná firma, ktorá funguje podobným spôsobom. Dlhodobo, či už prostredníctvom Investičných listov alebo YouTube kanálu, hovorím o tom, že slovenské korporátne dlhopisy sú rizikovejšie ako napríkad štátne dlhopisy rozvinutých krajín. Chápem, že ľuďom na Slovensku sa páčia “fixné” výnosy vo výške 4% až 8%, no treba si tiež uvedomiť, že čím vyšší výnos je emitujúcou firmou ponúknutý na novom dlhopise či zmenke, tým o rizikovejšiu investíciu sa jedná. Vždy platí pravidlo vyššie riziko = vyšší výnos. Ľudia často-krát investíciu do slovenských korporátnych dlhopisov či zmeniek vykonávajú ako bezpečnú investíciu. Tu sa však veľmi mýlia a to, o čom hovorím dlhodobo, dnes vidíme v realite.

Najprv Arca prosila investorov o pár týždňov, sľubovala, že situáciu vyrieši. Nevyriešila a využila nedávno prijatý zákon Lex korona, na základe ktorého požiadala súd o ochranu pred veriteľmi. Znamená to, že firma nesmie predávať majetok či vyplácať dividendy. Veritelia ju za to nemôžu poslať do konkurzu. Táto dočasná ochrana by sa mala skončiť koncom septembra, pokiaľ ju vláda nepredĺži. Spoločnosť uvádza na svojom webe, že cieľom tohto kroku je využiť čas pod dočasnou ochranou na prípravu internej reorganizácie spoločnosti a plánu pre uspokojenie veriteľov. Arca na tieto aktivity najala krízový manažment.

Firma však musí v nasledujúcich mesiacoch splatiť oveľa viac. Dlží desiatky miliónov J&T Banke aj Poštovej banke.  Splatnosť úveru pre Poštovú banku bola dokonca na konci júna. K polovici augusta sú splatné aj ďalšie dlhopisy Arca Investments v sume 25,5 milióna eur.  Do konca augusta by preto Arca mohla potrebovať možno okolo 100 miliónov eur len na splátky starších úverov a dlhov.

Zachraňovať ju vraj ide skupina J&T.

Úver od J&T s vysokým úrokom je podľa medializovaných informácií už v rokovaní. Samozrejme finančníci z J&T za úver budú zrejme chcieť aj niektoré z aktív Arcy. Najlepšie tie ziskové, ktorých nie je veľa.


Podobné problémy má aj Regal Burger. Slovenská sieť s rýchlym občerstvením Regal Burger nevyplatila v Českej republike investorom dlhopisy. Firma pred tromi rokmi vydala dlhopisy v objeme 6,5 milióna českých korún, čo je cca 244 tisíc eur. Peniaze boli splatné koncom marca, začiatkom apríla firma investorov informovala o svojich finančných problémoch a aktuálnej neschopnosti tieto cenné papiere splatiť. Peniaze získané z dlhopisov mala použiť na expanziu v Čechách aj na Slovensku. Firma takto dlhuje peniaze približne 200 investorom, od ktorých si jednotlivo požičala od 5 do 500 tisíc českých korún.

Investori však len tento rok zistili, že v majetku spoločnosti, ktorá dlhopisy vydala, sú len stratové české pobočky. Slovenské sú súčasťou inej právnej entity. Firma sa tak momentálne snaží rozpredávať majetok, aby nároky investorov dokázala uspokojiť.

Pozor na firemné dlhopisy. Vo všeobecnosti sú rizikovejšie ako štátne dlhopisy (investícia do štátnych dlhopisov rozvinutých krajín je vždy spomedzi dlhopisov najbezpečnejšia). Ľudia si často-krát zamieňajú investíciu do dlhopisov s termínovanými vkladmi, keďže v oboch prípadoch človek získava fixný výnos. Národná banka Slovenska na začiatku roka varovala, že podnikové dlhopisy nie sú náhradou za termínované vklady. Predtým ako človek do niektorých podnikových dlhopisov investuje, by si mal preveriť finančnú situáciu danej firmy. Najzákladnejším ukazovateľom je priemerná výška zisku v posledných rokoch. Je vysoký aspoň do tej miery, aby z neho firma mohla každý rok požičané peniaze (či už z bankových úverov alebo z dlhopisov) splácať? Ak nie, je rizikom takýto dlhopis kúpiť, pretože sa vystavujem potenciálnej neschopnosti firmy o splatenie mojich peňazí. A ak si má firma vziať úver na to, aby splatila starý úver, resp. vydať nové dlhopisy, by splatila dlhopisy staré, niečo na takom podnikaní nie je v poriadku. Keď si fyzická osoba vezme úver, očakáva sa, že jej mesačný príjem bude vyšší ako je splátka úveru. Nemá si vziať novú pôžičku na splatenie starých záväzkov. To isté očakávam aj od firmy, do ktorej investujem.

Keď firma vydáva dlhopisy, musí zverejniť tzv. Prospekt, kde sú základné informácie o danej dlhopisovej emisii a o emitentovi (firme, ktorá dlhopis vydáva). Tento prospekt vždy musí byť schválený centrálnou bankou. To, že centrálna banka prospekt schválila, nie je pre mňa ako investora zárukou ničoho. Ona len schválila formálne vyplnenie daného prospektu a to, že firma uviedla všetky informácie, ktoré v ňom uviesť mala. Či informácie v ňom sú pravdivé, už centrálna banka nepreveruje. Správnosť uverejnených informácií si musíme overiť my ako investori. My musíme poznať účel, na ktorý ide firma peniaze použiť a rovnako jej finančnú situáciu.

Venujem sa správe investícií klientov, kde investujeme predovšetkým do kvalitných a overených ETF fondov. Kliknite sem a zistite viac.

Zdroje: týždenník Trend, webová stránka Arca Capital, archiv.ihned.cz