Ako daniť investície – jednoduchý prehľad

Zdaňovanie investícií je otázkou mnohých ľudí investujúcich do najrôznejších typov cenných papierov. Najčastejšie sa otázka čo ako zdaňovať vynára medzi januárom a marcom, kedy treba podávať daňové priznanie za predchádzajúci rok. Poďme si povedať viac k zákonom a k tomu čo a ako presne daniť.

Oslobodenie od dane

Na Slovensku máme Zákon o dani z príjmu, ktorý hovorí, že príjem je oslobodený od dane, ak je finančný nástroj obchodovaný na regulovanom trhu a ak držba investície presiahne jeden rok. Platí to pre fyzické osoby. Na právnické osoby sa toto daňové zvýhodnenie nevzťahuje.

Regulovaným trhom sa rozumie burza, teda všetky investície, ktoré kupujeme prostredníctvom burzy, sú oslobodené od dane. Druhá podmienka je držba finančného inštrumentu viac ako 12 mesiacov od jeho nákupu.

Čo sa obchoduje na regulovanom trhu? Akcie, dlhopisy a ETF fondy. Všetky ostatné príjmy dani podliehajú. Všetci vieme, že na Slovensku je dlhopisový trh pomerne široko využívaný a drvivá väčšina korporátnych dlhopisov (firemných, napr. JOJ Media House, J&T dlhopisy, dlhopisy ponúkané Privatbankou atď) sa neobchoduje na burze, ale sa s nimi obchoduje priamo. Takéto dlhopisy preto nepodliehajú oslobodeniu od dane, teda ich daníme. Ostatné finančné nástroje sa zdaňujú zrážkovou daňou, to znamená, že sa zdaňujú pri zdroji. Teda vám príde už zdanená čiastka z daných finančných inštrumentov. Medzi tieto finančné nástroje patria podielové fondy domácich správcov (Tatra Asset Manažment, VÚB Asset Manažment a iné), úroky (kupóny) zo slovenských dlhopisov a úroky z bankových vkladov.

Na druhej strane, pri finančných nástrojoch, ktoré podliehajú dani, máme progresívne zdaňovanie. To znamená, že s rastúcim daňovým základom rastie aj percento, ktorým sa zdaňuje. Ak je základ dane do 176,8 násobku aktuálne platného životného minima, platí sa 19% daň. Ak je základ dane nad 176,8 násobok platného životného minima, platí sa 25% daň.

Ako daniť dividendy

Daň z dividend je vo výške 7%, zdravotné odvody už z nich po novom platiť nemusíme, sú zrušené. Daň z dividend na najobchodovanejšom trhu, USA, je vo výške 30%. Ak máte u svojho brokera podpísané tlačivo W8BEN, platíte z dividend amerických firiem daň vo výške 15% a daň sa strháva pri zdroji, teda Vám už prídu zdanené dividendy a na Slovensku ich už daniť nemusíme.

Zisk z finančných nástrojov podliehajúci dani je možné znížiť o 500 EUR.

* 19%, ak je základ dane nižší ako 176,8 násobok platného ŽM; 25%, ak je základ dane vyšší

Video na túto tému si môžete pozrieť tu.

Disclaimer: Aktuálne zákony týkajúce sa zdaňovania, o ktorých píšem v tomto článku, sú platné k aktuálnemu dátumu, teda v auguste 2018. Je možné a pravdepodobné, že v budúcnosti sa zákony zmenia alebo upravia a informácie poskytnuté v tomto článku budú neaktuálne.

Pomáham ľuďom s investovaním. Ak chcete zistiť viac, kliknite sem.