Rizikovosť prostredia nízkych úrokových sadzieb

Prostredie vyšších úrokových sadzieb je bezpečnejšie z viacerých ohľadov..Jeden je možnosť centrálnych bánk znižovať sadzby v prípade nepriaznivej situácie v ekonomike. Mať tak prostriedok, ktorým v recesiách a krízach pomôcť hospodárstvu a snažiť sa ho znova naštartovať..V druhom ohľade ide o to, že pri nízkych sadzbách sa investor snaží hľadať výnos inde – hľadá ho v high yield dlhopisoch, možno v komoditách, tiež v akciách. Teda zvyšuje svoj podiel v rizikovejších investíciách..Takéto prostredie potom môže viesť ku vzniku bublín.