Warren Buffett: Keď trhy padajú, prečítajte si túto báseň z 19. storočia (text)

Americký akciový index S&P500 padol od svojich maxím v posledných mesiacoch už o približne 12%. Výnosová krivka sa čiastočne invertla. Účastníci trhov sú nervózni, viacerí hovoria o prichádzajúcej recesii. Avšak takéto trhové pohyby by nemali byť dôvodom na paniku. Najväčší svetový investor Warren Buffett hovorí, že aj počas tejto trhovej volatility by všetci akcioví investori mali zostať pokojní a nepanikáriť. Mali by sa podľa jeho slov držať základov, teda stratégie kúpiť a držať (buy and hold) a investovať dlhodobo.

Podľa Buffetta je v súčasnej trhovej situácii dobré prečítať si báseň Rudyarda Kiplinga s názvom Ak. Spomenul ju aj v Liste investorom Berkshire Hathaway z roku 2017:

Ak dokážeš držať hlavu zdvihnutú, keď všetci ostatní svoju skláňajú…
Ak dokážeš čakať a nebyť znechutený čakaním…
Ak dokážeš rozmýšľať – ale neutápať sa vo svojich myšlienkach…
Ak dokážeš sám sebe dôverovať, i keď o tebe všetci pochybujú…
Tvoja je Zem a všetko, čo je na nej.

Z anglického originálu:

If you can keep your head when all about you are losing theirs …
If you can wait and not be tired by waiting …
If you can think – and not make thoughts your aim …
If you can trust yourself when all men doubt you …
Yours is the Earth and everything that’s in it.

Poklesy sú nevyhnutnou a bežnou súčasťou vývoja trhov. Buffett hovorí, že samotná jeho firma sa takisto stala niekoľkokrát obeťou hlbokých poklesov. Doteraz firma Berkshire Hathaway zažila štyri výrazné poklesy, napr. naposledy ten medzi rokom 2008 a marcom 2009, kedy akcie firmy poklesli o 50%. Buffett hovorí: “Berkshire je živým príkladom, kedy cenové zmeny v krátkom období môžu tvrdo zasiahnuť dlhodobý rast hodnoty. Počas celých 53 rokov buduje naša firma hodnotu reinvestovaním svojich zárobkov a ponechaním zloženého úrokovania robiť svoju zázračnú prácu. Rok za rokom sa posúvame vpred. Veľké prepady na burze sa diali a budú sa diať aj v budúcnosti. Vec sa má však tak, že nikto vám nedokáže povedať, kedy sa tak stane. Svetlo na trhoch sa kedykoľvek môže zmeniť zo zeleného na červené bez toho, aby zastalo na oranžovej. Panikárenie ešte nikomu nepomohlo. Najrozumnejšia cesta k budovaniu majetku je dlhodobým investovaním do kvalitných firiem.”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *