Čo sledovať pri výbere akcií (1)

V tomto článku sa zameriam nie na trading, ale na investovanie. Konkrétne na to, čo sledovať pri výbere akciového portfólia. Článok o rozdiele medzi tradingom a investovaním si môžete prečítať tu.

Môj investičný prístup je založený na fundamentálnej analýze spoločnosti. Pri výbere akcií hľadám také firmy, ktoré majú podľa určitých kritérií vyššiu hodnotu ako je tá, ktorú momentálne vykazujú na trhu. Vychádzam z investčného prístupu Benjamina Grahama, od ktorého sa učil aj slávny Warren Buffett.

V tomto článku vám opíšem presné kritériá, ktoré sledujem pri firme, ktorá je potenciálnym členom do môjho portfólia. Tých kritérií je viac, čiže v dnešnom prvom článku vám načrtnem len niekoľko.

Dohodnime sa, že v týchto článkom budem sledovať kritériá k akciám. Väčšinu môjho investičného portfólia tvoria akcie, preto sa tu budem venovať iba im.

Na výber akcií používam webové stránky www.finviz.com a www.reuters.com. Na finvize nájdete skoro každú americkú akciu, no nie všetky európske. Tie si môžete kliknúť na reutersi. Finviz je stránka v angličtine, no založil ju Slovák a je to veľmi kvalitný web. Obsahuje screener, do ktorého si zadám kritériá, na základe ktorých mi stránka vyhľadá iba tie firmy, ktoré chcem vidieť.

Poďme ku kritériám a ich opisu:

P/E – P/E je ukazovateľ, ktorý porovnáva cenu akcie (price) a zárobok na akciu (earnings). Tieto ukazovatele si viete priamo nájsť, no je dobré, ak si ich viete aj sami vypočítať. Cenu akcie zistíte ľahko a zárobok na akciu nájdete vo finančných výkazoch, ktoré firmy zverejňujú na svojich webových stránkach. Potom si už len vydelíte tieto dve čísla a dostanete ukazovateľ P/E. Výsledné číslo by malo byť menšie ako 15 a v tom prípade je cena tejto akcie dostatočne nízka v porovnaní so zárobkami na to, aby ste ju mohli kúpiť a v najbližších rokoch očakávať rast ceny.

P/B – tento ukazovateľ dáva do pomeru cenu akcie (price) a účtovnú hodnotu akcie (book value). Book value na akciu si znova viete zistiť z finančných výkazov, no dá sa vypočítať ako: (všetok majetok – všetky záväzky) / počet akcií. Táto hodnota by sa ideálne mala nachádzať pod 1. Ak je číslo menšie ako 1, znamená to, že čistý majetok na akciu je vyšší ako cena, ktorú ste momentálne zaplatili na trhu za jednu akciu. Keby spoločnosť hneď skrachuje, tak na akciu dá jednému vlastníkovi viac aká je jej momentálna trhová cena.

Current ratio (bežná likvidita) – bežná likvidita je pomerový ukazovateľ, ktorý porovnáva obežné aktíva a krátkodobé záväzky. Tento ukazovateľ by mal byť vyšší ako 1,5. To znamená, že bežná likvidita, ktorú má firma k dispozícii, by mala mať hodnotu 1,5 krát väčšiu ako sú jej krátkodobé záväzky (t.j. záväzky splatné do jedného roka). Tento pomer nám investorom hovorí o schopnosti firmy získať prostriedky na úhradu svojich záväzkov.

Debt/equity – ďalší veľmi významný ukazovateľ, ktorý napovedá niečo k finančnej situácii spoločnosti. Zase je hraničná hodnota číslo 1. Ak je číslo vyššie, znamená to vyšší dlh v pomere majetku firmy. Ak je číslo menšie, znamená to, že firma má v majetku vyššiu hodnotu ako v dlhoch. Pri tomto kritériu je možných viacero variant. Sú odvetvia (napr. priemysel) ktoré fungujú na vyšší dlh a je to v poriadku. No pri väčšine odvetví je lepšie, ak je tento pomer pod 1. ja osobne preferujem hodnotu pod 0,7, čo znamená, že dlh tvorí maximálne 70% hodnoty majetku firmy. Keď sú na trhoch dobré časy, je jedno, či je firma zadlžená veľmi alebo málo. Prežijú takmer všetky firmy. No keď v ekonomike začnú problémy, prvé firmy padajú tie, ktoré sú najviac zadlžené, pretože ich dlhy sa stávajú nesplácateľnými. Preto je za každých okolností lepšie držať v portfóliu firmy s nižším dlhom.

Toto by boli prvé štyri kritéria, ktoré sledujem pri výbere tých správnych firiem. Nakoniec dám pre ilustráciu pár príkladov aj s číslami k horeuvedeným ukazovateľom.

Chcete vedieť ako vyberať tie správne akcie? Kliknite sem.

Google

P/E : 29,74

P/B : 3,93

Current ratio : 5,1

Debt/equity : 0,04

 

Facebook

P/E : 69,47

P/B : 6,84

Current ratio : 13,2

Debt/equity : 0

 

McDonald

P/E : 23,76

P/B : 28,37

Current ratio : 1,8

Debt/equity : 6,05

 

Tesla

P/E : žiadne, lebo firma vykazuje stratu (tzn. P/E sa nedá vypočítať)

P/B : 30,05

Current ratio : 1

Debt/equity : 3,26

 

Berkshire Hathaway

P/E : 14,26

P/B : 1,35

Current ratio : neuvedené

Debt/equity : 0,39

 

Magna International

P/E : 8,19

P/B : 1,68

Current ratio : 1,2

Debt/equity : 0,33

 

Na pokračovanie článku sa môžete tešiť už čoskoro.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *