Zdaňovanie cenných papierov pri investovaní – Súhrnný prehľad ako na to

Je tu začiatok roka, s ktorým sa spája marcový deadline na odovzdanie daňového priznania. Tí, ktorí investujú, vedia, že je to dôležitý dátum, pretože musia dať doporiadku dane okolo svojho investovania. Formu tohto článku som zvolil prostredníctvom priamych konkrétnych otázok na všetky možné situácie, ktoré môžu pri investovaní do cenných papierov a následnom zdaňovaní nastať. V článku vychádzam zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, paragraf 9, odsek k.

Ako na zdaňovanie:

 • kapitálového zisku z ETF fondu držaného kratšie ako 1 rok? ak je základ dane* nižší ako 176,8 násobok platného životného minima**, tak 19%. Ak vyšší, tak 25%
 • kapitálového zisku z ETF fondu držaného dlhšie ako 1 rok? nezdaňujem – takýto kapitálový zisk je oslobodený od dane
 • kapitálového zisku z podielových fondov tuzemských bez ohľadu na časové obdobie? sú automaticky zdaňované zrážkovou daňou 19% a nám príde už zdanený výnos, ktorý nikde netreba uvádzať
 • kapitálového zisku z podielových fondov zahraničných bez ohľadu na časové obdobie? musíme zdaňovať 19%/25% (podľa násobku platného živ. minima) a uvádzať ho do daňového priznania
 • kapitálového zisku z akcií (amerických, európskych a ostatných) obchodovaných na burze, ktoré držíme kratšie ako 1 rok? ak je základ dane* nižší ako 176,8 násobok platného životného minima**, tak 19%. Ak vyšší, tak 25%
 • kapitálového zisku z akcií (amerických, európskych a ostatných) obchodovaných na burze, ktoré držíme dlhšie ako 1 rok? nezdaňujem – takýto kapitálový zisk je oslobodený od dane
 • dividend z amerických akcií držaných bez ohľadu na časové obdobie? my ich už zdaňovať nemusíme. Ak máme s brokerom podpísané tlačivo W8BEN***, príde nám dividenda zdanená pri zdroji nie 35%, ale 15% – a to je aj moja celková dividendová daňová povinnosť. Žiadne dane na Slovensku platiť nemusím, dane ale musím priznať v daňovom priznaní
 • dividend z európskych akcií držaných bez ohľadu na časové obdobie? my ich zdaňovať už nemusíme, v daňovom priznaní ich ale treba priznať (uviesť, koľko mi bolo vyplatené a aká daň mi bola strhnutá). Tieto dividendy bývajú ale dosť vysoké – do 35%
 • dividend z výplatného**** akciového ETF fondu držiaceho európske akcie? musíme tieto dividendy zdaniť 7% (takéto ETF fondy ale našťastie dostávajú vo väčšine prípadov, okrem Nemecka, nezdanené dividendy, čiže je to výhodnejšie držanie európskych dividendových akcií ako v prípade, ktorý spomínam o bod vyššie)
 • dividend z výplatného akciového ETF fondu držiaceho americké akcie? musíme tieto dividendy zdaniť 7%
 • dividend pri akumulačnom***** ETF fonde bez ohľadu na časové obdobie? ak mám či už pri amerických alebo európskych akciách akumulačné ETF, dividendy sa mi reinvestujú a ja ich podľa zákona nezdaňujem vôbec
 • kapitálového zisku z akcií a dlhopisov, ktoré sme kúpili napriamo (to sú také, ktoré nie sú obchodované cez burzu) – ak je základ dane nižší ako 176,8 násobok platného životného minima, tak 19%. Ak vyšší, tak 25%. Tu platíme aj zdravotné odvody.
 • dividend tuzemských? podliehajú dani 7% (nezáleží na tom ako dlho sme tieto akcie držali)
 • úrokov z dlhopisov tuzemských? sú automaticky zdaňované zrážkovou daňou 19% a nám príde už zdanený výnos, ktorý nikde netreba uvádzať
 • úrokov z dlhopisov zahraničných? musíme zdaňovať 19%/25% (podľa násobku platného živ. minima) a uvádzať ho do daňového priznania

*čo je základ dane? Jednoducho povedané suma, ktorá má byť zdanená

**aká je aktálna výška životného minima? 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu (platná do 30.6.2021)

***W8BEN – tlačivo o zamedzení dvojitého zdanenia (často-krát sa podpisuje automaticky v rámci registrácie účtu u brokera. Ak nie, napíšte brokerovi, že ho chcete podpísať. Je možné aj to, že u niektorých brokerov sa to nedá.

****výplatná trieda fondu – taká, kedy sú mi fondom vyplatené dividendy cash na môj investičný účet

*****akumulačná trieda fondu – taká, ktorá mi dividendy nevyplatí cash, ale mi ich reinvestuje