Rizikovosť prostredia nízkych úrokových sadzieb

Prostredie vyšších úrokových sadzieb je bezpečnejšie z viacerých ohľadov..Jeden je možnosť centrálnych bánk znižovať sadzby v prípade nepriaznivej situácie v ekonomike. Mať tak prostriedok, ktorým v recesiách a krízach pomôcť hospodárstvu a snažiť sa ho znova naštartovať..V druhom ohľade ide o to, že pri nízkych sadzbách sa investor snaží hľadať výnos inde – hľadá ho …

Rizikovosť prostredia nízkych úrokových sadzieb Čítajte viac »