Monthly Archives

september 2017

Úvahy T. G. Masaryka o demokracii

“Bez všeobecného uznania mravných základov štátu a politiky nie je možné spravovať žiadny štát. Základom štátu je spravodlivosť a spravodlivosť je aritmetikou lásky. Najhlbší argument pre demokraciu je viera v človeka.” Tomáš Garrigue Masaryk