Monthly Archives

apríl 2019

Štát nám znížil dôchodky. Musíme investovať. Ukážem vám možnosti.

Parlament nám minulý týždeň (28.3.2019) znížil dôchodky, ktoré budeme v starobe poberať. Zákonom zastropoval vek odchodu do dôchodku, čo znamená, že žiadny človek starší ako 64 rokov nebude môcť pracovať a bude musieť ísť do dôchodku. Týmto vlastne znížil počet pracujúcich ľudí, z ktorých príjmov sa odvádzajú odvody do Sociálnej poisťovne, z čoho sa následne vypláca dôchodok. Toto opatrenie najviac …